Veelgestelde vragen bij het kopen van een recreatiewoning
 • Waarom een recreatiewoning kopen?
  • Een recreatiewoning kan worden aangekocht om verschillende redenen. Er zijn kopers die een tweede woning wensen aan te schaffen voor eigen gebruik en puur voor ontspanning. Anderen combineren het genot van de vakantiewoning met het deels verhuren van het object. Tenslotte zijn er beleggers die een recreatiewoning kopen uitsluitend voor het rendement. 

   Deze laatste kopersgroep is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Steeds meer particuliere investeerders zien de vele voordelen in van het beleggen in recreatief onroerend goed: solide stenen, een mooie jaarlijkse huuropbrengst en diverse aantrekkelijke fiscale voordelen! Uiteraard is het ook van groot belang waar het betreffende recreatiepark is gevestigd. Want nog altijd geldt dat de locatie voor een groot deel het succes bepaalt van de vastgoed investering.

   Bij de projecten die wij in de verkoop nemen kijken wij nauwgezet naar allerlei aspecten. Wij zijn dan ook van mening dat alle bij ons te koop zijnde recreatiewoningen gesitueerd zijn op uitstekende parken die stuk voor stuk vele pluspunten bieden!

   Op deze site vindt u ons complete en actuele aanbod van de te koop zijnde vakantiewoningen. Heeft u interesse in het kopen van een recreatiewoning? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0548 - 538 750 of via . Wij vernemen graag van u.

 • Wanneer dient u een BTW nummer aan te vragen bij het aankopen van een vakantiehuis?
  • Afhankelijk van de wijze waarop u als investeerder de recreatiewoning gaat gebruiken, kwalificeert u mogelijkerwijs als ondernemer voor de btw. Ten aanzien van het gebruik van de recreatiewoning zijn drie verschillende situaties te onderscheiden: 

   De recreatiewoning is alleen bestemd voor eigen gebruik;
   De recreatiewoning wordt geheel ter beschikking gesteld aan de verhuurorganisatie;
   De recreatiewoning  is deels bestemd voor  eigen  gebruik  en wordt  voor  het overige gedeelte ter beschikkinggesteld aan de verhuurorganisatie.

   In het geval dat de recreatiewoning uitsluitend voor eigen gebruik wordt aangewend, is btw­ aftrek in principe niet mogelijk. De recreatiewoning kwalificeert als privé vermogen en u als investeerder kwalificeert niet als btw-ondernemer.

   Indien sprake is van (gedeeltelijke} verhuur aan de verhuurorganisatie, dan kwalificeert u mogelijkerwijs als ondernemer voor de btw. Als btw-ondernemer dient u een omzetbelastingnummer aan te vragen bij de Belastingdienst. Voor deze aanvraag kan het formulier "Opgaaf startende ondernemer" worden gedownload op www.belastingdienst.nl. Op de website van de Belastingdienst vindt u ook verdere informatie over het doen van btw­ aangifte en het bijhouden van een btw-administratie. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet verplicht.

 • Hoe vraagt u voor een tweede huis een BTW nummer aan?
  • Wanneer u denkt dat u omzetbelastingplichtig bent, meldt u dat bij de belastingdienst. Of men ondernemer is voor de omzetbelasting, hangt er van af of men, zoals de wet voorschrijft: een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Door een korte brief te schrijven aan de belastingdienst met de tekst: 'Ik deel u mee dat ik mij gevestigd heb als zelfstandige' zet u een eerste stap richting het aanvragen van een BTW nummer voor uw tweede huis. Tevens verzoekt u om een vragenformulier voor startende ondernemers toegezonden te krijgen. Ook wanneer u zich heeft ingeschreven bij de kamer van koophandel, moet u dat zelf bij de belastingdienst melden. Het betreffende vragenformulier voor uw tweede huis ontvangt u meestal binnen twee weken. 

   Het aanvraagformulier kan ook worden gedownload via de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl. U gaat vervolgens via / zakelijk / onderneming starten / aanmelden bij de belastingdienst / 'opgaaf startende onderneming eenmanszaak, vof, cv of maatschap' naar het formulier welke u kunt downloaden. 

 • Wat doet de belastingdienst met het ingevulde formulier voor startende ondernemers?
  • Wat doet de belastingdienst met het ingevulde formulier voor startende ondernemers?
   De belastingdienst:
   - bepaalt of u voor de omzetbelasting zelfstandig ondernemer bent of niet;
   - bepaalt of u voor de inkomstenbelasting zelfstandig ondernemer bent of  "resultaatgenieter";
   - bepaalt of u in aanmerking komt voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen;
   - bepaalt de frequentie waarmee u aangiften omzetbelasting krijgt;
   - bepaalt of u eventueel voor loonheffing en vennootschapsbelasting in aanmerking komt en kent u een btw-nummer
     of omzetbelastingnummer toe.
   En dan heeft u uw omzetbelastingnummer!

   Enige tijd na het indienen van het vragenformulier krijgt u bericht van toekenning van uw omzetbelastingnummer. Dat is bij natuurlijke personen het burgerservicenummer, voorafgegaan door 'NL.' en uitgebreid met '.B.01' als het om een eerste onderneming gaat.

 • Wat is verstandiger: particulier aankopen of in de B.V.?
  • Indien u in de gelegenheid bent om een recreatiewoning eventueel in een B.V. aan te kopen dan spelen meerdere zaken een rol in uw beslissingsproces. Een assesment van uw persoonlijke situatie in relatie tot die B.V. geeft veelal uitsluitsel over hoe de woning het beste aangekocht kan worden. Uw persoonlijke situatie speelt hierin een belangrijke rol. Ons advies luidt dan ook meestal dat u uw situatie met uw adviseur, fiscalist of accountant dient door te nemen alvorens te beslissen. Graag informeren wij u hoe andere kopers u hierin zijn voorgegaan; wellicht geeft dit een interessante alternatieve invalshoek.

 • Wat is het verschil tussen een btw-nummer en een omzetbelasting-nummer?
  • Er is in de praktijk géén verschil. Beide termen worden door elkaar gebruikt.

 • Bij welke belastingdienst moet u het nummer aanvragen?
  • Dat kan bij alle belastingkantoren. Voor een adres in de buurt kunt u het beste kijken op adressen belastingdienst, www.belastingdienst.nl