Fiscaal

Investeren in een recreatiewoning heeft voor u als investeerder fiscale gevolgen. De fiscale gevolgen van een dergelijke investering zijn hierbij afhankelijk van meerdere factoren. Gedacht kan worden aan het beoogde doel van de investering, zijnde zelf recreëren of beleggen. Voorts kan de investering in een recreatiewoning vanuit privé gedaan worden, maar evengoed kan de aankoop plaatsvinden in het kader van uw onderneming, bijvoorbeeld door uw BV. 

Er zijn bij de verhuur van een recreatiewoning door een particulier diverse fiscale voordelen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijk te behalen rendement. Zeer globaal komt dit op het volgende neer:

- gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de in rekening gebrachte 21% BTW inzake de aankoop van de woning, grond en inventaris;
- onder voorwaarden het van toepassing zijn van de kleine ondernemersregeling (dit kan per jaar een voordeel opleveren van € 1.345,--);
- De recreatiewoning valt in box 3. Dit houdt in dat er per saldo 1,2% inkomstenbelasting wordt geheven over de gemiddelde waarde van uw investering, verminderd met eventuele (hypothecaire) schulden. De daadwerkelijk ontvangen jaarlijkse huuropbrengsten zijn dus niet belast;
- over de vermogenswinst die bij verkoop wordt behaald, hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen.

Bij het bovenstaande is uitgegaan van een particuliere investeerder die in privé aankoopt en woonachtig is in Nederland.

Een en ander is slechts een zeer globale beschrijving van de mogelijke voordelen die te behalen zijn. Wij kunnen u op uw verzoek meer gedetailleerde fiscale informatie verstrekken. U kunt deze aanvragen via het contactformulier.

Er kunnen aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.