Investeren in een recreatiewoning

Waarom is het interessant te investeren in een recreatiewoning?

Een investering in een recreatiewoning kan om verschillende redenen worden overwogen. De recreatiewoning kan worden gekocht om zelf te recreëren, maar evengoed tegelijkertijd of uitsluitend als belegging dienen. Het rendement op uw belegging, de exploitatie van de recreatiewoning wordt hierbij bepaald door de jaarlijkse netto huuropbrengsten en de waardeverandering van uw recreatiewoning.

Door uw vakantiewoning te verhuren ontvangt u iedere maand/kwartaal een bedrag op uw bankrekening van de ingeschakelde verhuurorganisatie. Dit kunt u het directe rendement noemen van uw investering.

Daarnaast beleggen vele particuliere investeerders in een recreatiewoning vanwege de waardestijging die men verwacht: dus winst te behalen bij verkoop. Oftewel het indirecte rendement.

De investering in een recreatiewoning behoeft niet volledig uit eigen middelen te worden gefinancierd. Een recreatiewoning biedt de mogelijkheid om een hypothecaire lening aan te gaan bij een financiële instelling. Door het investeringsbedrag gedeeltelijk te financieren kan een hefboomeffect ontstaan ten opzichte van het rendement op de investering uit eigen middelen. 

Wij kunnen u op uw verzoek meer gedetailleerde informatie verstrekken, met onder andere rendementsberekeningen, inzake het investeren in een recreatiewoning. U kunt deze aanvragen via het contactformulier.

Er kunnen aan het bovenstaande geen rechten worden ontleend.