Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Residentia Verkoopbemiddeling B.V.  ten behoeve van Residentia projectmakelaars (handelsnaam).

Verwerken van gegevens
Indien u gebruik maakt van de website van Residentia, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Residentia verwerkt deze gegevens:

- teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
- teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Residentia toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Residentia, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
- teneinde u verkoopdocumentatiemateriaal toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

Residentia verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Residentia verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen via ons contactformulier.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

E-mail
Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Residentia voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Verkoopdocumentatie
Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online of telefonisch verkoopinformatie aan te vragen.

Direct marketing
Behalve voor bijvoorbeeld mailing list, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van Residentia wenst te ontvangen, kan Residentia de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) projecten van Residentia, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail, kenbaar maken.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Residentia vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

- Residentia hiertoe wettelijk verplicht is;
- u daar expliciet om vraagt;
- u daar epliciet toestemming voor verleent;
- dit nodig is om aan u marketingmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;

De website van Residentia wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Vragen
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Residentia via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aaninfo@residentia.nl. Indien u geen marketinginformatie meer van Residentia wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Wijzigingen
Residentia behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen.